چگونگی عمل بای پس معده

بای پس

04 آذر چگونگی عمل بای پس معده

چگونگی عمل بای پس معده

عمل بای پس معده این گونه است که در آن معده و روده باریک تحت عمل جراحی قرار می گیرد و معده کوچک شده و روده باریک نیز کوتاه می شود.

در عمل بای پس معده دو هدف دنبال می شود و آن کمتر غذا خوردن و کمتر جذب شدن مواد غذایی در بدن است.

این عمل به این ترتیب است که معده بریده شده و به دو قسمت تقسیم می شود و بخشی که کوچکتر است به نگهداری حدود ۱۰ درصد غذای میل شده می پردازد و بخشی که بزرگتر است در شکم باقی می ماند و خارج نمی شود ولی دیگر غذا به آن وارد نمی شود.

بعد از جراحی معده به جراحی روده باریک پرداخته می شود و طول آن از ۲۸۰ سانتی متر به ۱۲۰ متر کاهش داده می شود. اما این مقدار به معده کوچک دوخته می شود و از بدن خارج نمی گردد. در این صورت غذا پس از ورود به بدن وار معده کوچک شده و پس از ان به روده باریک می رود و عمل هضم و جذب روی آن انجام می شود.

با عمل جراحی بای پس معده طی حداکثر ۲ سال فرد حدود ۸۰ درصد وزن خود را از دست می دهد و لاغر می شود. معمولا افرادی که دارای دیابت هستند و بدن آن ها دارای بیش از ۴۵ درصد چربی است مناسب عمل جراحی بای پس معده هستند. این افراد معمولا با گرفتن رژیم های سخت باز به وزن دلخواه خود نمی رسند و در اکثر موارد با قطع رژیم به وزنی بیش از وزن اولیه خود باز می گرند.

عمل بای پس معده