کاویتاسیون و آر اف

کاویتاسیون و آر اف

کاویتاسیون و آر اف

این سیستم همانند سونوگرافی، با تولید امواج ماوراء صوت منتها با فرکانس پایین کار می‌کند. این روش از طریق پدیده‌ای تحت عنوان stable cavitation موجب افزایش نفوذپذیری جدار سلول‌های آدیپوسیت (سلول‌های ذخیره‌ای چربی) شده و بدین ترتیب موجب تجزیه این سلول‌ها و رهاسازی چربی موجود در آن‌ها به داخل جریان لنفاوی می‌شود. نهایتاً محتوای سلول‌های چربی توسط کبد متابولیزه شده و از طریق جریان ادرار دفع می‌شود. لذا توصیه می‌شود افراد در طی روزهای درمان مقادیر بیشتری آب بنوشند.