مقالات

چاقی موضعی

03 خرد چاقی موضعی

چاقی موضعی بعضی افراد اضافه وزن زیادی ندارند ولی از تجمع چربی در مناطقی از بدن مانند شکم، پهلو، ران، غبغب و بازو شکایت دارند. این افراد دچار چاقی موضعی هستند که سلولیت نامیده می‌شوند. تجمع بافت چربی در ناحیه‌ای از بدن را چاقی موضعی و یا...

Read More
دکتر محمود راد

03 خرد چاقی مرضی

چاقی مرضی در قرن حاضر، تغییر در شیوه‌ی زندگی، رویکرد به شهرنشینی و صنعتی شدن، با افزایش شیوع بیماری‌های غیر واگیر همراه شده است. تغذیه یکی از عوامل مهم در بروز بیماری‌های غیر واگیر به حساب می‌آید و چاقی به عنوان مهم‌ترین مشکل تغذیه‌ای کشورهای پیشرفته...

Read More