دستگیری والدین کودک چاق

پسر یازده ساله‌ی انگلیسی با حدود یک متر و نیم قد و بیش از ۹۵ کیلو وزن با ضریب توده بدنی (BMI) بیش از ۴۱ ( تقریبا دو برابر ضریب توده بدنی یک فرد سالم با مشخصات جسمی او) سبب دستگیری والدین خود شد. بازداشت آنها به گفته‌ی پلیس به‌خاطر کوتاهی در مراقبت از فرزندشان است. آنها ادعا کردند که پسرشان همیشه اضافه وزن داشته است.

ابتدا مسئولان مدرسه در ارتباط با وضعیت جسمی او با بخش خدمات اجتماعی تماس گرفته و کمک خواستند. او پس از زمین خوردن در کلاس شنا قادر نبود بدون کمک گرفتن از دوستانش از جا برخیزد. پزشکان معالج نیز وضعیت او را به پلیس گزارش کردند.

چاقي نوجوانان شايع‌ترين مشکل بهداشتي ميان نوجوانان کشورهاي پيشرفته بين سنين ۱۲ تا ۱۷ سال است. مطالعات اخیر حاکی از افزایش سریع میزان بروز چاقی به‌خصوص در میان کودکان و نوجوانان در کشورهای مختلف است. امروزه حداقل ۲۷٪ کودکان و ۲۱٪ نوجوانان چاق هستند که اين امر افزايش ۵۴ درصدي در چاقي کودکان و افزايش ۳۹ درصدي را در چاقي نوجوانان در طي دو دهه اخير نشان مي‌دهد. کودکان چاق در مقابل مشکلات بهداشتي متعددي از جمله کاهش توان کاري (اختلالات ارتوپدي و ريوي)، مقاومت انسولين و پرفشاري خون قرار دارند. کودکان چاق زودتر از همسالان خود به بلوغ مي‌رسند که اين امر موجب کوتاه شدن دوره‌ی رشد طولي استخوان و کوتاه قدي آن‌ها مي‌گردد.

شيوع چاقي در نوجوانان فقط به کشورهاي غربي محدود نمي‌شود. صرف نظر از عوامل ژنتيکي، الگوي مصرف مواد غذايي به عنوان عامل مهم شيوع چاقي و چاقي شکمي محسوب مي‌شود.